Kláštorný deň

12. september 2017webmaster

Kláštroný deň 2017

 POZOR ZMENA!

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa mení kultúrny program Kláštorného dňa 2017 nasledovne:
11.00 - Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Antona Pustovníka
            Pocta sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov
12.30 - Pravý zverinový guľáš v Krčme pod Lipami za sprievodu spevu mužskej speváckej skupiny Šambriňci

 

K stiahnutiu

Súvisiace obrázky