PLENÉR TIBORA BARTFAYA (23.-26. 9. 2013)

2. október 2013

Posledný septembrový týždeň sa už po piatykrát v Múzeu Červený Kláštor uskutočnil Plenér Tibora Bartfaya, významného slovenského akademického sochára. Aj tento v poradí už 21. ročník zastrešovalo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a zúčastnili sa ho nadaní žiaci zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Deväť žiakov z 2., 3. a 4. triedy fotografického dizajnu neúnavne tvorilo pod vedením MgA. Mareka Rusňáka. Voľný čas žiaci trávili blúdením v Pieninských horách naháňajúc inverziu, ktorá vykresľovala malebnosť tohto prostredia. Tvorivá atmosféra sa ihneď vykryštalizovala počas hľadania fotografických stvárnení. Ich  výstupom nebola len fotografia okolitej krajiny, ale najmä architektonická rarita daného kraja - Národná kultúrna pamiatka Kláštor Kartuziánov“, vykresľuje tohtoročný plenér Marek Rusňák. O naozaj veľkom talente mladých fotografov sa môžete presvedčiť vo fotogalérii nášho múzea. Sme naozaj radi, že sme znova mohli byť súčasťou tohto projektu a tešíme sa, že hádam zasa o rok budeme môcť hostiť takto nadaných mladých umelcov.

Súvisiace obrázky