Otváracie hodiny

        

MESIAC OTVÁRACIE HODINY
JANUÁR - MAREC 10:00 - 16:00 hod
posledný vstup o 15:00 hod
PONDELOK - NEDEĽA
APRÍL 9:00 - 17:00 hod
posledný vstup o 16:00 hod
PONDELOK - NEDEĽA
MÁJ - AUGUST 8:00 - 19:00 hod
posledný vstup o 18:00 hod
PONDELOK - NEDEĽA
SEPTEMBER - OKTÓBER 9:00 - 17:00 hod
posledný vstup o 16:00 hod
PONDELOK - NEDEĽA
NOVEMBER - DECEMBER 10:00 - 16:00 hod
posledný vstup o 15:00 hod
PONDELOK - NEDEĽA