Vstupné

 

VSTUPNÉ DO EXPOZÍCIE MÚZEA ČERVENÝ KLÁŠTOR A CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB
ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ
žiaci základných, stredných a vysokých škôl, invalidní dôchodcovia, ZŤP
1 €
dôchodcovia
2 €
dospelí
3 €
VSTUPNÉ ZO ZĽAVOU
skupina s počtom 20 -29 návštevníkov
zľava 5 %
skupina s počtom 30 -39 návštevníkov
zľava 10 %
skupina s počtom 40 -49 návštevníkov
zľava 15 %
skupina s počtom 50 a viac návštevníkov
zľava 20 %
ĎALŠIE POPLATKY
poplatok za fotografovanie, kamerovanie
2 €
sobášny obrad v kostole sv. Antona Pustovníka alebo v areáli kláštora
50 €
fotografovanie novomanželov v areáli kláštora
10 €
 
 
 
 
 
 
VOĽNÝ VSTUP
deti do 6 rokov
kňazi, príslušníci mužských a ženských reholí
držitelia preukazov ICOM, ZMS, AMG
držitelia novinárskych preukazov