Vstupné

 

 

VSTUPNÉ DO EXPOZÍCIE MÚZEA ČERVENÝ KLÁŠTOR A CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB

 

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ

 

žiaci základných, stredných a vysokých škôl, ZŤP

 

 

 1 €

 

dôchodcovia

 

  2 €

 

dospelí

 

  3 €

 

ĎALŠIE POPLATKY

 

sobášny obrad v kostole sv. Antona Pustovníka alebo v areáli kláštora

 

50 €

 

fotografovanie novomanželov v areáli kláštora

 

10 €

VOĽNÝ VSTUP

 

deti do 6 rokov

 

 

kňazi, príslušníci mužských a ženských reholí

 

 

držitelia preukazov ICOM, ZMS, AMG

 

 

držitelia novinárskych preukazov

 

 

 

K stiahnutiu